Reabilitacija dėl 2 hipertenzijos stadijos


Pirmasis etapas. Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu. Medicininės reabilitacijos paslaugos vaikams, turintiems biosocialinių funkcijų sutrikimų, pradedamos teikti ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu.

reabilitacija dėl 2 hipertenzijos stadijos

Dėl paslaugų poreikio pacientą gydantį gydytoją konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kuris paskiria atitinkamas paslaugas. Šias paslaugas teikia reabilitacijos specialistai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas, socialinis darbuotojas ir kt.

Vaikams, kuriems pirmuoju reabilitacijos etapu medicininės reabilitacijos priemonių kompleksas nebūtinas, turi būti pagal indikacijas skiriamos pavienės nemedikamentinio gydymo arba pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos kineziterapija, ergoterapija, psichoterapija, logopedo užsiėmimai, ortopedinės priemonės, fizioterapija, masažas ir kt.

Registracija internetu Arterinė hipertenzija, dar žinoma kaip aukštas kraujo spaudimas, yra dažna būklė, kai iš širdies tekantis kraujas dideliu slėgiu spaudžia arterijų sieneles, ilgainiui galinti sukelti sveikatos problemų, pavyzdžiui, širdies ligas. Kraujospūdį lemia tiek širdies pumpuojamas kraujo kiekis, tiek arterijų atsparumas kraujo tėkmei. Kuo daugiau kraujo pumpuoja širdis ir kuo siauresnės arterijos, tuo aukštesnis kraujo spaudimas.

Pasibaigus ūmiam ligos periodui ir įvykdžius pirmojo reabilitacijos etapo programą, tačiau biosocialinių funkcijų sutrikimams neišnykus, pacientui skiriamas antrasis reabilitacijos etapas specializuotame stacionarinės reabilitacijos skyriuje, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.

Vaikams, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo nebūtina stacionarinė reabilitacija antrasis etapasskiriama reabilitacija dėl 2 hipertenzijos stadijos reabilitacija trečiasis etapas. Antrasis etapas.

reabilitacija dėl 2 hipertenzijos stadijos

Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos skiriamos asmenims, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta ir reikia tęsti atitinkamo lygio medicininės reabilitacijos paslaugas.

Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų stacionarinės reabilitacijos skyriuose. Trečiasis etapas.

reabilitacija dėl 2 hipertenzijos stadijos

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos skiriamos, kai: 3. Šio etapo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinės reabilitacijos skyriuose.

Arterinė hipertenzija – „tylioji žudikė“

Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija 4. Pakartotinė reabilitacija skiriama vaikams invalidams neįgaliesiems pirmuosius 3 metus po invalidumo pripažinimo dėl šių priežasčių: AA85; A87; A89; B Pakartotinė reabilitacija skiriama vaikams invalidams neįgaliesiems pirmuosius 2 metus po invalidumo pripažinimo dėl šių priežasčių: H Palaikomoji reabilitacija stacionarinė arba ambulatorinė taikoma neįgaliesiems, pradedant ketvirtais metais po invalidumo pripažinimo, kurių invalidumo priežastys nurodytos šio priedo 4.

Pirmasis reabilitacijos etapas tęsiamas tol, kol pacientas ūmiu ligos periodu yra gydomas stacionarinėje ar ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Antrasis reabilitacijos etapas 6. Reabilitacija Reabilitacija dėl 2 hipertenzijos stadijos. Reabilitacijos trukmė priklauso nuo ligos profilio arba diagnozės: 6.

Hipertenzija – „nebylioji žudikė“

Sveikatos grąžinamasis gydymas. Gydymo trukmė: 6. Trečiasis reabilitacijos etapas 7. Jeigu ambulatorinė reabilitacija skiriama iš karto po pirmojo medicininės reabilitacijos etapo, reabilitacijai skiriama tiek apsilankymų, kiek dienų nustatyta antruoju reabilitacijos etapu. Trečiasis reabilitacijos etapas gali prasidėti bet kuriuo antrojo etapo metu, kai paciento biosocialinės funkcijos leidžia tęsti reabilitaciją ambulatoriškai. Ambulatorinės reabilitacijos trukmė — iki 16 apsilankymų.

Užsitęsusių ligų atvejais, kai biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta ir po antrojo reabilitacijos etapo, reabilitacija tęsiama ambulatoriškai. Ambulatorinės reabilitacijos trukmė — papildomai iki 16 apsilankymų. Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija 8. Pakartotinės reabilitacijos trukmė — 24 dienos. Palaikomosios reabilitacijos trukmė — 20 dienų.

Aukšto kraujospūdžio liga: kada ji pasireiškia

Jeigu iškelti reabilitacijos tikslai ir uždaviniai yra įgyvendinti, reabilitacijos kursas baigiamas anksčiau. Reabilitacijos trukmė dėl sudėtingų ir komplikuotų aplinkybių gali būti pratęsiama patvirtinus gydytojų konsiliumui ir suderinus su TLK.

Pacientas gali būti išrašomas į namus nebaigęs reabilitacijos įstaigos vidaus tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.

Kas sudaro paslaugos kainą?

Medicininė reabilitacija gydytojų konsiliumo sprendimu gali būti pertraukta, neviršijant nustatytos medicininės reabilitacijos trukmės. Atsižvelgiant į praėjusių metų sergamumą ir invalidumą bei indikacijų sąrašus, TLK sudaro sutartis su ASP įstaigomis, teikiančiomis medicininės reabilitacijos paslaugas. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo registruoja asmenis, kuriems skirta medicininė reabilitacija, specialiai tam tikslui skirtame žurnale.

Ūmiu ligos periodu, nuo pirmų gydymo dienų, stacionarinėje arba ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pradedamos teikti pirmojo etapo paslaugos. Apie paslaugų reikalingumą, vadovaudamiesi pirmojo reabilitacijos etapo specialiaisiais reikalavimais, sprendžia gydantis gydytojas kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju.

Jei biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta, po pirmojo etapo skiriamas antrasis arba trečiasis reabilitacijos etapas. Ligoniai siunčiami iš stacionarinių ar ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.

reabilitacija dėl 2 hipertenzijos stadijos

Antrąjį arba trečiąjį reabilitacijos etapą po pirmojo reabilitacijos etapo skiria gydantis gydytojas, įvertinęs fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijas. Jeigu įstaigoje nėra fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, iki m.

reabilitacija dėl 2 hipertenzijos stadijos

Skiriant antrąjį arba trečiąjį reabilitacijos etapą ligos istorijos epikrizėje bei išraše iš medicininių dokumentų krizinė hipertenzijos gydymo eiga Nr. Trečiąjį reabilitacijos etapą po antrojo reabilitacijos etapo pagal ambulatorinės reabilitacijos specialiuosius reikalavimus skiria antrajame etape medicininės reabilitacijos paslaugas teikiantis gydytojas, pritarus vedėjui.

Už asmenų siuntimą, nedarbingumo pažymėjimų išdavimo pagrįstumą atsako gydantis gydytojas. Skyrus stacionarines ar ambulatorines reabilitacijos paslaugas, pildomas išrašas iš medicininių dokumentų forma Nr. Įrašai patvirtinami gydančio gydytojo bei skyriaus vedėjo parašais bei spaudais ir įstaigos antspaudu.

Jei vaikui reikalinga slauga ir jis vyksta kartu su lydinčiu asmeniu, tai būtina pažymėti išraše iš medicininių dokumentų forma Nr.

Nedarbingumo pažymėjimas slaugančiajam asmeniui išduodamas vadovaujantis Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisyklėmis patvirtintomis sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro m. Pateikus išrašą iš medicininių dokumentų forma Nr. Pakartotinę reabilitaciją skiria gydantis gydytojas, remdamasis medicininės reabilitacijos įstaigos, teikusio reabilitacijos paslaugas antruoju reabilitacijos etapu, rekomendacijomis. Medicinos dokumentuose turi būti pažymėta, kokios paslaugos suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei skyrimo motyvai.

Tai turi būti pažymėta ir išraše iš medicininių dokumentų forma Nr. Palaikomąją reabilitaciją skiria gydantis gydytojas, remdamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijomis. Esant indikacijų tęsti reabilitaciją ir pacientui ar vienam iš tėvų arba paciento globėjui rūpintojui nesutikus, tai turi būti pažymėta medicininiuose dokumentuose ir patvirtinta gydančio gydytojo ir skyriaus vedėjo parašu.

reabilitacija dėl 2 hipertenzijos stadijos

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, priimanti pacientą, turi patikrinti asmens tapatybę. Pacientas arba jį lydintis asmuo privalo pateikti išrašą iš medicininių dokumentų forma Nr.

  1. Medicinos istorija apie vidaus ligų hipertenzijos propedeutiką
  2. Это была мелочь, но все же изъян, отсутствие чистоты - не этого она ожидала от Танкадо, наносящего свой коронный удар.
  3. Hipertenzija – „nebylioji žudikė“
  4. Rankų masažas sergant hipertenzija

Nedarbingumo pažymėjimus medicininės reabilitacijos laikotarpiui tęsia įstaigos gydytojas kartu su skyriaus vedėju, vadovaudamiesi Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisyklėmis.

Medicininės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga išsamų išrašą iš medicininių dokumentų forma Nr. Dėl indikacijų, paslaugų rūšies ir trukmės atskirais šiuose reikalavimuose nenumatytais atvejais, patvirtintais gydytojų konsiliumo, derinama su TLK. Vaikai iki 7 metų turi teisę vykti į medicininės reabilitacijos įstaigas lydimi slaugančio asmens.

Vyresni nei 7 metų amžiaus vaikai gali būti lydimi slaugančio asmens, kai reikalinga individuali slauga dėl adaptacijos ir elgesio sutrikimų, dėl sunkių organinių centrinės nervų sistemos pažeidimų, visiškos ir sunkios negalios nurodo GKK. Reabilitacijos II ir Pakartotinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus: Visą parą teikiamos paslaugos: Ne visą parą teikiamos paslaugos: